آخرین خبر/ این مراسم که در کلیسایی در شهر سیسیل برگزار می شد، درست هنگام پایان دعا و آمین گفتن برق ها بر اثر صاعقه می رود که به جذابیت مراسم می افزاید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید