k ٣.٨
٣

آخرین خبر/ این زن که به طور اتفاقی در حال عبور از روی پل در شهر مکزیکوسیتی است، با مردی که قصد خودکشی دارد مواجه شده و مانع خودکشی وی تا رسیدن پلیس می شود

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید