آخرین خبر/ چند کیلومتر ترافیک ساعت 8 صبح در یکی از خیابان های هانوی پایتخت ویتنام

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید