ایران/ کشف مجسمه های عجیب انسانی 8 هزار ساله در صربستان محققان را شگفت زده کرد.
هر یک از مجسمه های عجیب ترکیبی از دو فرهنگ متفاوت در صربستان بوده که در پی حفاری از شهرک باستانی «لپنسکی » کشف شده است.
در کنار این مجسمه ها تخته سنگهای ماسه ای نیز در ساحل رودخانه پیدا شده است. سر دیس ها چشمان بزرگ و دهانی شبیه ماهی ها دارند.
این مجسمه ها نشانی از تمدن پیشرفته در گذشته های دور انسانی بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید