باشگاه خبرنگاران/ لایبر، پرنده بومی استرالیا به علت توانایی خاصی که در تقلید انواع صداها در محیط اطرافش دارد، اعجاب و کنجکاوی دانشمندان علوم زیستی را برانگیخته و زمینه جذب گردشگر خارجی در این کشور را فراهم کرده است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید