خراسان/ این ضرب المثل در زمان های مختلف معنایش فرق می کند؛ گاهی وقتی احتمال می دهند بیمار رو به موت است می گویند «دارد غزل خداحافظی را می خواند»، گاهی وقتی می خواهند خبر فوت کسی را بدهند می گویند «غزل خداحافظی را خواند» و معنای دیگر زمانی است که کسی می خواهد مراوده و ارتباطش را با قهر، قطع کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید