آخرین خبر/ Blowhole یا دیگ جن سوراخی در نزدیکی ساحل دریا است که در سقفی غاری شکل تشکیل شده و از داخل آن هوا و آب با فشار بیرون می زند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید