آخرین خبر/ هنرنمایی یک بندباز بدون تجهیزات ایمنی بر فراز کوهستان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید