آخرین خبر/ مسابقات هوایی ردبول از نمای داخل کابین خلبانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید