توریسم آنلاین/ «امانوئل موریوکس» هنرمند فرانسوی ساکن توکیو-ژاپن- که یک اتاق ژاپنی ساخته است.
او با استفاده از ۱۴۰ هزار تکه کاغذی آویزان شده از سقف پروژه «جهان کلمات» را اجرا کرده است.
این تکه های کاغذی حروف و سمبل های سیستم نوشتاری ژاپنی (هیراگانا) هستند.
یکی از دلایل هنرمند برای اجرای جهان کلمات یک سنت قدیمی است که شامل نوشتن آرزوها بر روی کاغذ و آویزان کردن آنها از شاخه های بامبو است.
هیراگانا دارای ۴۶ حروف پایه است و به گفته هنرمند تماشای این هیراگاناهای شناور ، احساسات بی پایان بدون سکون را تداعی می کنند.
بازدیدکنندگان در تونل های رنگی حروف ژاپنی غوطه ور می شوند.
او در سال ۲۰۱۷ جنگل اعداد را اجرا کرده بود.
یکی از دلایل هنرمند برای اجرای جهان کلمات یک سنت قدیمی است که شامل نوشتن آرزوها بر روی کاغذ و آویزان کردن آنها از شاخه های بامبو است.هیراگانا دارای ۴۶ حروف پایه است و به گفته هنرمند تماشای این هیراگاناهای شناور ، احساسات بی پایان بدون سکون را تداعی می کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید