آخرین خبر/ مسابقات پرواز با لباس بالدار (وینگ سوییت) از ارتفاعات هزار متری در چین!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید