آخرین خبر/ سپردمت به خدا و به ریگ های بیابان

سپردمت به غبار و به خارهای مغیلان

مراسم‌‌ عزادارى محرم ١٣٩٨
با مداحى حسین طاهری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید