توریسم آنلاین/ در حالی که در برخی نقاط جهان به صورت عمدی جنگلها سوزانده و از بین می روند، هنوز وجدان های بیدارند تا حداقل برای نسل های آینده جنگل ایجاد کنند… «برای جنگل – جاذبه بی پایان طبیعت» نام پروژه محیط زیستی است که در استادیوم « Wörthersee» واقع در شهر کلاگن فورت-اتریش- اجرا شده است.

این پروژه توسط «کلاس لیتمن»-هنرمند سوئیسی- از ۸ سپتامبر تا ۲۷ اکتبر به عنوان بزرگترین سازه هنری به نمایش عمومی در خواهد آمد.

تاکنون ۳۰۰ درخت در چمن وسط ورزشگاه کاشته شده است و قرار است به این روند ادامه داده شود.

لیتمن با این کار درک بشر از طبیعت را به چالش می کشد و آگاهی او را از آینده رابطه میان طبیعت و انسان هشیارتر می کند.

این پروژه همچنین هشداری است بر اینکه شاید روزی برای تحسین قسمتی از طبیعت مجبور باشید که به یک فضای اختصاصی رفته و فقط یک تماشاچی باشید!

«برای جنگل – جاذبه بی پایان طبیعت» نام پروژه محیط زیستی است که در استادیوم «Wörthersee» واقع در شهر کلاگن فورت-اتریش- اجرا شده است.این پروژه توسط «کلاس لیتمن»-هنرمند سوئیسی- از ۸ سپتامبر تا ۲۷ اکتبر به عنوان بزرگترین سازه هنری به نمایش عمومی در خواهد آمد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید