آخرین خبر/ اجرای حرکت نمایشی سوناکی فیلیپ در دوچرخه سواری کوهستان یک دوچرخه سوار کوهستان برای اولین بار در دنیا موفق به انجام حرکتی موسوم به front tsunami flip میشود

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید