آخرین خبر/ نجات یک پلنگ در حال غرق شدن با استفاده از یک نردبان دست ساز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید