آخرین خبر/ خودرویی که بعد از تصادف با تابلو راهنما به صورت عمودی گیر کرد چین

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید