همشهری/ هانوی: نام خانوادگی ۴۰درصد کل جمعیت ویتنام «وین» (Nguyen) است. به گزارش نشریه «اطلس آبسکیورا»، ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم نام خانوادگی بیش از ۹۰درصد جمعیت ویتنام را تنها 14اسم تشکیل می‌دهد. چینی‌ها در امپراتوری مستعمراتی‌شان نام‌های خانوادگی را برای افراد برمی‌گزیدند تا بتوانند نظام خراج‌گذاری را مدیریت کنند. آنها در هر قلمرو تحت حکومت‌شان از تعداد محدودی نام خانوادگی استفاده می‌کردند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید