خراسان/ در اتاقی قرار دارید که سه کلید برق و یک در بسته دارد. کلید‌های روشن و خاموش کردن سه لامپ در طرف دیگر در قرار دارند، اما اگر در را باز کنید دیگر هرگز دستتان به کلید‌ها نمی‌رسد. چگونه می‌توانید با اطمینان بفهمید که هر لامپ به کدام کلید متصل است؟
پاسخ معمای کلیدهای نامعلوم :

دو کلید اول را روشن کنید و هر دو را به مدت ۵ دقیقه روشن رها کنید. بعد از ۵ دقیقه کلید دوم را خاموش کنید و به آن طرف در بروید. لامپ روشن مربوط به کلید اول است، به دو لامپ خاموش دست بزنید، لامپی که حرارت دارد مربوط به کلید دوم و لامپ خاموش و سرد نیز به کلید سوم وصل است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید