همشهری/ مرد چینی که منتظر به دنیا آمدن فرزندش است با 200بسته نودل تاریخ‌مصرف گذشته خانه‌ اسباب‌بازی برای او ساخت. به گزارش آدیتی‌سنترال، چانگ این خانه را در مساحت 4مترمربع و طی 4روز ساخت. او می‌گوید: دوستانی دارم که فروشنده مواد‌غذایی‌هستند و با محصولات دور ریز آنها برای فرزندم این خانه را ساختم. برخی به کپک زدن این خانه در آینده‌ای نزدیک و مضرات آن برای نوزاد انتقاد کرده‌اند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید