شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
نه حرص زدن حریص روزى را به طرف او مى‏کشاند و نه ناخوش داشتن کسى از روزى، آن را از او باز مى‏دارد.

بحار الأنوار : 77 / 68 / 7 منتخب میزان الحکمة : 234

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید