فردا/ منطقه مولیز ایتالیا با مناظر طبیعی زیبا و وحشی در شرق روم واقع شده است. با وجود این، کمبود جمعیت و مهاجرت مردم از این منطقه باعث شده دولت محلی مولیز اعلام کند به هر شخصی که به یکی از ۱۰۶ روستای کم‌جمعیت این منطقه مهاجرت کند و در آنجا ساکن شود، ۲۷ هزار دلار پرداخت می‌کند. به گزارش خبرگزاری سی‌ان‌ان، تصمیم اخیر دولت محلی مولیز در راستای نجات بافت روستای این منطقه گرفته شده است. همچنین هر کس مایل باشد به این منطقه مهاجرت و به اقتصاد محلی کمک کند، تا سه سال ماهانه ۷۷۰ دلار دریافت خواهد کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید