مهر/ این تصاویر مربوط به مردی است که گویا قرار بود برای دزدی به یک خانه‌ای برود اما خانه را اشتباه رفت. بعد از ورود به خانه دیدن صاحب خانه در خانه هست و سریعا فرار کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید