k ٣.٨
١

باشگاه خبرنگاران/ یک کامیون در جایگاه سوخت در شهر چلیابینسک (روسیه) مشغول سوخت گیری بود که مخزن آن به دلیل نقص فنی، منفجر شد و آتش سوزی وحشتناکی شکل گرفت.این حادثه تلفات جانی شدیدی در پی نداشت و فقط به مجروحیت یک تن منجر شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید