باشگاه خبرنگاران/ دو قبیله در هند به طرز عجیبی با یکدیگر درگیر شدند. مردان دو قبیله در هند با چوب به جان یکدیگر افتادند.
در ادامه این فیلم را مشاهده می‌کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید