آخرین خبر/ تو این دنیا به هیچ کس نمیشه تکیه کرد!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید