آخرین خبر/ یک زن در آمریکا که در حال رانندگی با موتور چهار چرخ بود، تصادف شدیدی کرد.
وی که همراه با دو فرزندش سوار بر موتور بود در سر پیچ با درب‌هایی که در جاده کار گذاشته شده بود، برخورد کرد. این تصادف منجر به زمین خوردن راننده و یکی از فرزندانش شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید