خراسان/ مردی در تگزاس، به دلیل این که بدون اطلاع دادن به همسرش، او را طلاق داده بود، بازداشت شد.« پاول نیکسون» 51 ساله، بدون این که به همسرش چیزی بگوید، تقاضای طلاق داده و امضای همسرش را پای طلاق نامه جعل کرده بود. قاضی هم رسما طلاق آن ها را اعلام کرده بود اما یک ماه بعد وقتی زن با شوهرش درباره خرج های بی مورد او بحث می کرد، پاول گفت که آن ها یک ماه است طلاق گرفته اند! زن شوکه شد و با پلیس تماس گرفت و باعث شد شوهر سابقش بازداشت شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید