آخرین خبر/ آرمادیلو (Armadillo) جانوری است که به صورت طبیعی و ذاتی بر روی بدن خود یک زره بسیار مقاوم دارد. در واقع نام این جانوران اسپانیایی است و ترجمه آن به فارسی می‌شود «آن زره‌پوش کوچک». زره این جانوران تقریبا در برابر اکثر شکارچیان کارآیی دارد اما به هیچ وجه نمی‌تواند در برابر خودروها دوام بیاورد! در واقع آرمادیلوها به‌دلیل تصادف با ماشین‌ها بسیار مشهور هستند و سالانه بسیاری از این جانوران در اثر تصاوف با ماشین جان خود را از دست می‌دهند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید