آخرین خبر/ حشره خوار کوتوله کوچک ترین پستاندار ایران است. ظرافت و کوچکی این حیوان آن قدر زیاد است که در صورت لمس شدن ناگهانی یا شنیدن صدای رعد و برق، قلبش از کار می افتد. طول بدن این حشره خوار بین 3 تا 5 سانتی متر و وزنش 5/1 تا 5/2 گرم است. جثه بسیار کوچک این پستاندار باعث شده که مدام در حال خوردن باشد. به طوری که روزانه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد وزن بدن خود غذا می خورد، چرا که سوخت وساز بدن این حیوان بسیار بالاست. هر چه جانور کوچک تر باشد دمای بدن خود را زودتر از دست می دهد، بنابراین مجبور است برای جبران آن غذا بخورد. حشره خوار کوتوله از حشرات و بندپایان تغذیه می کند و دندان های تیز و مخروطی آن ها برای شکار حشرات سازگاری یافته است. حشره خوار کوتوله مدام در حال فعالیت است و به طور انفرادی زندگی می کند. این حیوان معمولاً لانه متروک دیگر حیوانات را به عنوان لانه خود انتخاب می کند زیرا فرصت لازم جهت لانه سازی ندارد و مدام باید غذا بخورد. در ایران تاکنون وجـود حشره خوار کوتوله در گرگان، منطقه حفاظت شده جهان نما در استان گلستان، مرز ترکمنستان و دشت مغان و جزیره قشم گزارش شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید