٥٢٥
٠

آخرین خبر/ آبشار ایگواسو، آبشاری نعلی‌شکل به‌طول ۲٬۷ کیلومتر واقع در رود ایگواسو در مرز آرژانتین با برزیل است.
نام این آبشار همچون نام رود ایگواسو به معنای «آب بزرگ» است. دارای دو قسمت عمده است که هرکدامشان از صدها آبشار درست شده و جزیره‌هایی صخره‌ای و پوشیده از درخت آنها را در لبهٔ ریزشگاه ایگواسو از یکدیگر جدا می‌سازد. در مجموع ۲۷۵ آبشار که ارتفاعشان بین ۳۰ تا ۸۲ متر متغیر است آبشار ایگواسو را تشکیل می‌دهند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید