توریسم آنلاین/ یک تیم هنری سوئدی برای ایجاد یک سازه جدید ۱۷ هزار مجسمه متفاوت از هم ساختند.
مسئله مهاجرت غیرقانونی در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد که هم مهاجرین و هم دولت ها را درگیر مسائل مختلف کرده است.
این سازه برای برانگیختن توجه به ۱۷ هزار پناهنده جوان افغان که قرار است توسط دولت سوئد دیپورت شوند، ساخته شده است.
در حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب کار ساخت مجسمه ها را بر عهده گرفته بودند.
کارها در گروه های ۵۰۰ تایی در ۳۴ قاب چسبانده شده اند.
تیم سازنده می گویند: «انسانهای زنده در بحث مهاجرت تبدیل به جلوه های ناشناس می شوند.پشت هر چهره یک شخصیت ، یک داستان و یک اثر هنری وجود دارد.»
این سازه در گالری هنری « Liljevalchs » استکهلم به نمایش درآمده است.
مسئله مهاجرت غیرقانونی در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد که هم مهاجرین و هم دولت ها را درگیر مسائل مختلف کرده است.این سازه برای برانگیختن توجه به ۱۷ هزار پناهنده جوان افغان که قرار است توسط دولت سوئد دیپورت شوند، ساخته شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید