آخرین خبر/ نمایی بکر از دریای ابر در اسالم، گیلان.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید