باشگاه خبرنگاران/ دستور عجیب یک شهردار مکزیکی در ساخت عکس مقوایی‌اش و ارسال آن به یک مراسم رسمی، واکنش شهروندان این کشور را به دنبال داشت. " مویسِس آگوئیلار تورس "، شهردار شهر چیاپاس مکزیک دستور داد تا از این عکس مقوایی در یک مراسم رسمی که او امکان حضور در آن را نداشت استفاده شود. این مراسم روز جمعه و در یک مرکز درمانی برگزار شده بود. در عکس مقوایی که شهرداری به این مراسم ارسال کرد او را در حالی که مشت گره کرده دست راستش را در هوا نگه داشته نشان می دهد.
افراد حاضر در این مراسم که انتظار داشتند با شهردار عکس یادگاری بگیرند مجبور شدند تا با این عکس مقوایی عکسی به یادگار ثبت کنند. این اقدام عجیب شهردار شهر پیاپاس مکزیک خشم کاربران و شهروندان این کشور را برانگیخت. بسیاری از آنها این تصمیم تورس را برای مراسم برگزار شده در یک مرکز درمانی که به ویژه به کودکان و سالخوردگان خدمت ارائه می‌دهد مورد انتقاد شدید قرار دادند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید