ایران/ مارگیر آمریکایی که در شهر کمپبل کالیفرنیا دست به حرکات نمایشی می زد از دزد مارهایش درخواست کرد که حیوانات خانگی اش را سالم به وی بازگرداند.
«برایان گراندی » 4 مار پیتون و یک مارمولکش را پس از پایان برنامه خیابانی اش درون کیسه ای در خودرو قرار داده بود اما دزد که از محتویات کیسه بی خبر بوده در مدت زمانی کوتاه کیسه مارها را ربوده است.
برایان با انتشار ویدئویی در صفحه فیس بوک خود از دزد درخواست کرد که حیواناتش را سالم به وی بازگرداندو به دزد حرفه ای اطمینان داد که به پلیس خبر نخواهد داد فقط نگران مارها و مارکولکش است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید