آخرین خبر/ آیت الله مدرسی: مرد عراقی که شاهد این اتفاق بوده می گوید که در زمان حکومت صدام در زندان رضوانیه همراه چند جوان زندانی بوده که یکی از نیروهای صدام وارد می شود و به جوانها می گوید : کدامتان جرأت دارید بگویید یا حسین؟ یکی از جوانها برمی خیزد و می گوید «یا حسین » سرباز بعثی او را می کشد بعد از مدتی باز می گردد و می گوید کدامتان جرأت دارید بگویید یا حسین ؟
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید