٨٩٤
٠

آخرین خبر/ ماجرای عکسی که عکاس قمی از زیر قبه سیدالشهدا (ع) گرفته است روایت امیر حسامی نژاد، عکاس پروژه ساخت ضریح امام حسین (ع) را از عکاسی از زیر قبه سیدالشهدا (ع) ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید