k ١.٩
١

آخرین خبر/ این فیلم که به تازگی وایرال شده اقدام عجیب دانش آموزان تایلندی را برای غلبه بر سخت ترین امتحانشان نشان میدهد. پیش از برگزاری سخت ترین امتحان مدرسه یکی از دانش آموزان از شدت استرس تبدیل به کروکودیل شده است!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید