٩٦٧
١

آخرین خبر/ تشکیل یک هاله نورانی به دور ماه این پدیده نادر زمانی اتفاق میفتد که کریستال های یخ زده در هوا نور ماه را منعکس میکند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید