لست سکند/ شهر زیبای سنگاپور
گشت و گذاری در شهر زیبا و مدرن سنگاپور ، نیویورک آسیاما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید