خراسان/ شهید بهشتی، رئیس قوه قضاییه بود. براساس گزارش ها و تحقیقات، ثابت شده بود دو قاضی تخلف کرده اند. گفت: «باید علنی محاکمه شوند تا همه ببینند نظام اسلامی اهل تساهل با مسئول خاطی نیست.» هر دو محاکمه شدند؛ علنی.
صددقیقه تا بهشت


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید