آخرین خبر/ بعد از این که راننده اتوبوس و راننده تاکسی بر سر رانندگی با هم مشاجره میکنند، راننده اتوبوس با تشویق مسافران از عمد به تاکسی می کوبد!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید