باشگاه خبرنگاران/ زن جوان چینی که به یکی از ایستگاه‌های راه آهن رفته بود به هیچ وجه قصد سفر نداشت بلکه علت حضور او در این مکان خودکشی بود. او منتظر بود تا قطار به سکو نزدیک شود و به زیر آن بپرد.
فردی که از کارکنان ایستگاه بود متوجه قصد او شد و در لحظه آخر توانست این زن را از مرگ حتمی نجات دهد. این ویدئو در فضای مجازی منتشر شد و کاربران زیادی را متاثر کرد.
کاربران این کارمند ایستگاه را تحسین کردند و تأکید کردند، مرگ آخرین راه حل برای رفع مشکلات نیست. آن‌ها همچنین از کارگران ایستگاه خواستند که با دقت بیشتری کار کنند تا خطر متوجه آن‌ها نشود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید