آخرین خبر/ اقدام به موقع یک مرد در متوقف کردن سه چرخه قبل از برخورد به در شیشه ای! کودک دو ساله ترمز سه چرخه را می کشد و سه چرخه به راه می افتد اما قبل از برخورد با در شیشه ای با اقدام سریع مرد متوقف می شود. چین


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید