خراسان/ حتما داستان معروف رومئو و ژولیت اثر نویسنده انگلیسی، شکسپیر را شنیده اید. حال بشنوید از سازمان ژولیت که در آن ده ها داوطلب، هزاران نامه از مردم سراسر جهان را درباره روابط عاطفی شان می خوانند و از طرف شکسپیر آن ها را راهنمایی می کنند. این نامه ها درد دل، شرح دل شکستگی یا عاشقی افراد است و افراد کلوب سعی می کنند بهترین توصیه ها را در پاسخ بنویسند. مارتین هوپلی، یکی از نویسندگان این کلوب می گوید که گاهی روزها به جوابی که می خواهد بنویسد فکر می کند تا درست ترین کلمات را انتخاب کند. او می گوید: مخاطبان این کلوب خیلی متنوع و گسترده اند و نویسندگان مختلف با سن و سال های متفاوت، متناسب با هر نامه انتخاب می شوند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید