فارس/ در حالی که پیش از این تصور می‌شد گیاهان آپارتمانی می توانند کیفیت هوای منازل را به میزان زیادی بهتر کنند، حالا مشخص شده که این تصور غلط است.
محققان می‌گویند اگر تمایل به تغییر و ارتقای کیفیت هوای منازل دارید بهتر است برای مدتی درب خانه و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه به داخل خانه راه یابد؛ البته به شرطی که با مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ دست به گریبان نباشید.
این تحقیق حاصل سی سال مطالعه و بررسی در مورد تاثیرگذاری گیاهان آپارتمانی است و در قالب آن عملکرد صدها گونه گل و گیاه که توسط مردم در آپارتمان ها مورد استفاده قرار می گیرند، مطالعه شده است.
بر همین اساس باید صدها گونه گیاه در یک فضای محدود آپارتمانی به کار گرفته شوند تا تاثیری نزدیک به بازگذاشته درب و پنجره ها ایجاد کنند.
پژوهشگران می گویند تحقیقات قبلی در مورد تاثیرگذاری مثبت گیاهان آپارتمانی در فضای آزمایشگاهی و مصنوعی و نه در شرایط واقعی انجام شده بود و لذا نتایج به دست آمده از آنها نزدیک به واقعیت نبوده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید