k ٣.١
١

باشگاه خبرنگاران/ راننده یک وانت در عربستان سعودی به دلیل دور زدن ناگهانی در خیابان با یک خاور تصادف کرد.
در این تصادف نزدیک بود راننده یک خودروی دیگر که قصد سوار شدن بر خودرویش را داشت، جان خود را از دست بدهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید