k ١.٥
١

باشگاه خبرنگاران/ مناطق وسیعی از شرق استرالیا درگیر خشکسالی شدیدی هستند. در روز‌های اخیر پس از مدتی طولانی باران سنگینی بارید. در این ویدیو واکنش مردم را به بارندگی می‌بینید. برخی کودکان در این منطقه برای نخستین بار بارش باران را دیده اند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید