بیتوته/ ناامید نباش و سعی کن دل کسی را که دوست داری به دست آوری.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید