آخرین خبر/ این خودرو در بزرگراهی در روسیه در حرکت بود که پس از از دست دادن کنترل خودرو توسط راننده به شدت با مانع وسط خیابان برخورد می کنند / راننده خودرو جانش را در این حادثه از دست می دهد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید