آخرین خبر/ افتادن یک درخت در چند سانتی متری یک مرد در کالیفرنیا.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید